Om Oss

Vikaneset Panorama AS ble etablert i forbindelse med kjøp av 150 dekar på Vikaneset i Skjold i 2009. Området var da regulert til 50 boligtomter og noe konsentrert bebyggelse. I ettertid har Vikaneset Panorama fått omregulert feltet og har i dag 69 boligtomter, et område beregnet for 18 leiligheter og 4 områder beregnet for 19 småhus for salg. I tillegg har vi fått regulert en båthavn med plass til 130 båter.
Vikaneset Panorama AS er eid av Omega Hus AS og Vindafjord Tomteselskap AS

Omega Hus og Vindafjord Tomteselskap holder til i Ølensvåg

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om vikaneset panorama.


Arne Gunnar Habbestad
Telefon(+47) 982 86 808
Epost:  arnegh@omega.no

Morten Helland
Telefon(+47) 458 65 508
Epost:  morten@minbit.no